הפרוסים שלנו- hamburger, cutlet, chopping, rissole, cutting

"מי שמכיר קונה"